Όροι χρήσης

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της «alindakanakishop» για να γίνουν παραγγελίες προϊόντων της εταιρείας, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο επικοινωνίας), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, και στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας, τον αριθμό, την ημερομηνία λήξεώς της κάρτας καθώς και τον τριψήφιο κωδικό ασφαλείας.

Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζεται η εταιρεία τηρώντας την εφαρμογή του άρθρου 7Α παρ. 1 (β) Ν. 2472/1997, με σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που εδόθη από τον πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006.

Τα προσωπικά στοιχεία σας, γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας) και ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ από τη βάση μας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Η ιστοσελίδα Alinda Kanaki Shop λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τις εξ αποστάσεως συμβάσεις, δηλαδή το ν. 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών και ιδίως τα άρθρα 3, 3α, 3β, 3δ-3ιγ, στα οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση εξ αποστάσεως σύμβασης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό άρθρο του ανωτέρου νόμου.

Σύμφωνα επίσης με τον ίδιο νόμο, ο αγοραστής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση για διάστημα τουλάχιστον 14 εργάσιμων ημερών αφότου λάβει το προϊόν. Αυτή η προθεσμία μπορεί να είναι μεγαλύτερη αλλά σε καμία περίπτωση μικρότερη και πρέπει να αναφέρεται ρητά στους όρους χρήσης. Επίσης, όπως είπαμε, ακόμα κι αν γράψετε ότι δικαίωμα επιστροφής δεν υπάρχει, αυτό δεν ισχύει γιατί υπερισχύει η διάταξη του νόμου.

Τώρα μπορεί εσείς να σκεφτείτε ότι εφόσον εσείς έχετε ήδη πάρει τα λεφτά σας, ας πούμε μέσω πιστωτικής κάρτας, τότε μπορείτε να μη δεχθείτε την επιστροφή του προϊόντος. Όμως, ο αγοραστής που έχει πληρώσει μέσω πιστωτικής κάρτας, έχει δικαίωμα να πει στην τράπεζα του, σύμφωνα με το άρθρο 4§11 του ν. 2251/1994 να ακυρωθεί η συναλλαγή οπότε η τράπεζα θα τα επιστρέψει πίσω, είτε το θέλετε είτε όχι.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε μια παραγγελία μέσα σε 1 ώρα από την πραγματοποίηση της.
Μετά το πέρας του προαναφερθέντος χρόνου η ακύρωση δεν μπορεί να γίνει δεκτή.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 Η εταιρεία δεν δύναται να παρέχει δικαίωμα αντικατάστασης. Εάν ο λόγος επιστροφής αφορά σε λάθος της εταιρείας το κόστος επιστροφής επιβαρύνει την τελευταία. (Δυνατότητες επιστροφής: α) πιστωτικό β) επιστροφή χρημάτων)